Biologie

V oblasti experimentální biologie se věnuji zejména oblastem molekulární a buněčné biologie. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity jsem garantem bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie a navazujícího magisterského programu Buněčná biologie. K mým hlavním odborným zájmům patří nádorová biologie a experimentální onkologie se zaměřením na solidní nádory dětského věku.

Mám plnou akademickou kvalifikaci pro obor Molekulární biologie a genetika:

  • v roce 1991 jsem na Přírodovědecké fakultě MU úspěšně absolvovala magisterský obor Molekulární biologie a genetika a v roce 1994 doktorské studium v oboru Genetika
  • v roce 2005 jsem se na Přírodovědecké fakultě MU úspěšně habilitovala v oboru Molekulární biologie a genetika
  • v roce 2014 jsem byla jmenována profesorkou pro obor Molekulární biologie a genetika

V letech 1995-2005 jsem pracovala jako odborná asistentka na Biologickém ústavu Lékařské fakulty MU a vedla jsem zde Laboratoř tkáňových kultur, která se zabývala problematikou cytoskeletu ve vztahu k působení stresových faktorů a k procesům apoptózy a indukované diferenciace. V roce 2006 jsem na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU založila a do roku 2024 vedla Laboratoř nádorové biologie, která je samostatnou výzkumnou skupinou v rámci Oddělení genetiky a molekulární biologie. Aktuálně se zabýváme se problematikou buněčné signalizace, nádorových kmenových buněk a mechanismů tumorigeneze, v minulosti patřily k našim výzkumným tématům také prognostické a prediktivní biomarkery a mechanismy kombinované protinádorové terapie.