Projekty v bioetice

Aktuální projekty:

  • Responsible Conduct of Research – Research Integrity and Ethics in Georgian Universities (project No. 101082546 of the Erasmus+ Programme EU; doba řešení: 2023-2027; hlavní řešitel: Ketevan Darakhvelidze)

Ukončené projekty:

  • Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (A4L_ACTIONS) (project No. 964997 of the Horizon 2020 Programme; doba řešení: 2021-2024; hlavní řešitel: Zlatuše Novotná, CEITEC MU)
  • INSURE – Interdisciplinární podpora etiky výzkumu (projekt č. TL03000215 TAČR; doba řešení: 2020-2023; hlavní řešitel: Renata Veselská)
  • Online soubor případových studií pro inovaci výuky bioetiky na MU (projekt č. MUNI/FR/1253/2019 Fondu rozvoje MU; doba řešení: 2020; hlavní řešitel: Petr Chlapek, PřF MU)
  • Alliance for Life Sciences: Closing Research and Innovation Divide in the EU (Alliance4Life) (project No. 779303 of the Horizon 2020 Programme; doba řešení: 2018-2019; hlavní řešitel: Zlatuše Novotná, CEITEC MU)
  • Inovace interdisciplinární výuky bioetiky na MU (projekt č. 1989 Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT; doba řešení: 2010; hlavní řešitel: Josef Kuře, LF MU)
  • Inovace předmětu Lékařská etika (projekt č. 1309 Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT; doba řešení: 2008; hlavní řešitel: Josef Kuře, LF MU)
  • Online učební texty pro interdisciplinární výuku bioetiky (projekt č. 2475 Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT; doba řešení: 2005; hlavní řešitel: Renata Veselská)
  • EURETHNET: European Information Network “Ethics in Medicine and Biotechnology” (Project No. FP5 QLRT-2001-00057; doba řešení: 2003-2004; koordinátor: Claudia Wiesemann, University of Goettingen, Germany)