Bioethics Consulting

Společnost Bioethics Consulting nabízí poskytování nezávislých a plně profesionálních poradenských a vzdělávacích služeb ve všech oblastech bioetiky. Náš tým je tvořen odborníky, kteří se bioetikou, klinickou etikou a etikou výzkumu včetně právních souvislostí profesionálně zabývají již několik dekád a tato expertíza je proto v českém prostředí zcela ojedinělá. Naše nabídka zahrnuje:

Pro management výzkumných institucí:

 • nastavení standardních institucionálních procesů etiky výzkumu
 • specializační vzdělávání zaměstnanců a členů etických komisí
 • tvorba e-learningu pro oblast etiky výzkumu a vědecké integrity
 • nastavení mezinárodních etických standardů pro výzkumný biobanking
 • konzultace sporných případů

Pro výzkumníky:

 • konzultace etických aspektů plánovaného výzkumu
 • příprava informovaných souhlasů
 • zpracování podkladů pro hodnocení etiky v mezinárodních projektech
 • kvalifikované zajištění role „ethics advisor“ v mezinárodních projektech

Pro grantové agentury a další poskytovatele:

 • nastavení mezinárodních etických standardů v zadávací dokumentaci soutěží
 • analýza dodržování mezinárodních etických standardů v podpořených projektech
 • konzultace sporných případů

Pro zřizovatele a management zdravotnických zařízení:

 • nastavení standardních institucionálních procesů klinické etiky, případně etiky výzkumu
 • příprava informovaných souhlasů a dokumentů dříve vyslovených přání
 • specializační vzdělávání zaměstnanců a členů etických komisí
 • tvorba e-learningu pro oblast klinické etiky, případně etiky výzkumu

Pro vzdělávací instituce:

 • specializační vzdělávání učitelů gymnázií a zdravotnických škol (SŠ, VOŠ)
 • vybrané tematické přednášky pro studenty

Pro detailní nabídku a bližší informace navštivte stránky společnosti Bioetics Consulting.