Bioetika

V oblasti bioetiky se specializuji především na etiku biomedicínského výzkumu, mé profesní zkušenosti však pokrývají i oblasti klinické etiky a vědecké integrity. K mým hlavním odborným zájmům patří etika reprodukční medicíny, genetiky a nových biotechnologií a etika biobankingu. V posledních letech se zabývám i tématem etiky AI se zaměřením na oblast vědy a biomedicíny.

Kvůli možnosti poskytovat nezávislé a plně kvalifikované konzultační i vzdělávací služby v této oblasti jsem založila společnost Bioethics Consulting, v níž působím na pozici CEO. Máte-li o tuto expertízu zájem, podívejte se, prosím, na naši nabídku a kontaktujte nás.

profesní kvalifikace pro oblast bioetiky se zakládá na následujícím zahraničním vzdělání:

  • s podporou stipendia Fogarty International Center NIH jsem v letech 2006-2008 vystudovala program Master of Science in Bioethics na Clarkson University (dříve Union University) / Mount Sinai School of Medicine (NY, USA)
  • v roce 2013 jsem úspěšně absolvovala prestižní specializační Intensive Bioethics Course na Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University (Washington DC, USA)
  • s podporou grantu #D43 TW007085 Fogarty International Center NIH jsem v letech 2005-2006 úspěšně absolvovala vzdělávací program Advanced Certificate Program – Research Ethics in Central and Eastern Europe
  • v roce 2002 jsem absolvovala studijní pobyt na Pellegrino Center for Clinical Bioethics, Georgetown University Medical Centre (Washington DC, USA)

Výuku zaměřenou na bioetiku na Masarykově univerzitě zajišťuji už od roku 2002. V současnosti pravidelně vypisuji dva volitelné celosemestrální předměty určené studentům libovolného studijního programu – jde o přednášky Bioetika I: etika života a Bioetika II: možnosti na hraně. Všechny dříve vyučované předměty jsou uvedeny v přehledu pedagogických aktivit v bioetice. Kromě výuky se věnuji expertní činnosti v bioetice jako členka těchto grémií:

  • v roce 2022 jsem se stala historicky prvním zástupcem ČR v European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), která je poradním orgánem Evropské komise
  • od roku 2021 jsem členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví
  • od roku 2018 jsem místopředsedkyní Bioetické komise, která je poradním orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace
  • od roku 2015 jsem předsedkyní Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity
  • v letech 2014-2015 jsem byla předsedkyní Etické komise Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Moje publikační činnost v bioetice zahrnuje kapitoly v učebnicích, multimediální vzdělávací texty, původní práce a editorství sborníků, tematicky zejména z oblasti etiky výzkumu. Zařazena jsou rovněž vyjádření (statements) a stanoviska (opinions) oficiálně publikovaná EGE. Do přehledu přednášek v bioetice v jsou zařazena jak sdělení na odborných konferencích, tak popularizační přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Kromě toho jsem byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady národních i mezinárodních projektů z oblasti bioetiky s výzkumným nebo vzdělávacím zaměřením.