Publikace v bioetice

Publikace EGE

 • European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, European Group on Ethics in Science and New Technologies, Biller-Andorno N, Céu Patrão Neves M, Laukyte M, Łuków P, Nys H, van den Hoven J, Mallia P, Molnár-Gábor F, Murphy T, Palazzani L, Prainsack B, Sahlin NE, Sharon T, Veselska R, Vidalis T: Opinion on democracy in the digital age. Publications Office of the European Union, 2023. doi: 10.2777/078780
 • European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, European Group on Ethics in Science and New Technologies, Biller-Andorno N, Céu Patrão Neves M, Laukyte M, Łuków P, Nys H, van den Hoven J, Mallia P, Molnár-Gábor F, Murphy T, Palazzani L, Prainsack B, Sahlin NE, Sharon T, Veselska R, Vidalis T: Values in times of crisis: Strategic crisis management in the European Union. Publications Office of the European Union, 2022. doi: 10.2777/79910

Články a kapitoly

 • Veselska R, Sirucek J, Kure J: Human research subjects and current practice of research ethics committees in Czech academic environment: national regulation is urgently needed. Preprint doi: 10.21203/rs.3.rs-3501056/v1
 • Prainsack B, do Céu Patrão Neves M, Sahlin NE, Biller-Andorno N, Laukyte M, Łuków P, Nys H, van den Hoven J, Mallia P, Molnár-Gábor F, Murphy T, Palazzani L, Sharon T, Veselska R, Vidalis T: Values in challenging times: strategic crisis management in the EU. The Lancet Regional Health – Europe 24, Art. No. 100553, 2022. doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100553.
 • Veselska R: Ethics of research on human embryonic stem cell lines. In: Deltas C, Kalokairinou EM, Rogge S (eds.): Progress in Science and the Danger of Hubris – Genetics, Transplantation, Stem Cell Research, pp. 101-108. Muenster: Waxmann Verlag, 2006.
 • Veselská R, Kuře J: Právní a etické aspekty zpracování klinických dat. Klinická Onkologie Suppl 2004, 37-38, 2004.

Učebnice

 • Veselská R, Bělohrad R, Šerek J, Širůček J, Kuře J: INSURE: Průvodce vědeckou integritou. Elportal, Masarykova univerzita 2023. ISBN 978-80-280-0274-9.
 • Veselská R, Širůček J, Kuře J, Šerek J, Bělohrad R, Jančeková B, Smítková V, Klimentová J, Vencúrik T, Prudil L: INSURE: Posuzovací guidelines pro etické komise. Elportál, Masarykova univerzita 2023. ISBN 978-80-280-0273-2.
 • Kuře J, Veselská R (eds.): Kapitoly z lékařské etiky. Multimediální elektronický výukový materiál. Elportál, Masarykova univerzita 2021. ISSN 1802-128X.
 • Kuře J, Halámková J, Kintrová K, Mikošková M, Pavlík M, Sláma O, Veselská R, Vysočanová P, Zvoníček V: Kapitoly z lekarske etiky. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011.  ISSN 1801-6103.

Ostatní publikace

 • Veselská R: Ochrana účastníků výzkumu v akademickém prostředí. Výzkumná zpráva, 2024.
 • Veselská R, Kuře J (eds.): Transplantační medicína: současnost a perspektivy. Sborník k interdisciplinární konferenci. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2714-2.
 • Veselská R, Kuře J (eds.): Lidský genom: vědění, možnosti, souvislosti. Sborník k interdisciplinární konferenci. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2447-X.