Stručně o mně

Bioetika

Jsem absolventkou studijního programu Master of Science in Bioethics na Clarkson University (dříve Union University) / Mount Sinai School of Medicine (NY, USA), specializačního programu Advanced Certificate Program – Research Ethics in Central and Eastern Europe a prestižního Intensive Bioethics Course na Georgetown University (Washington DC, USA).

Na Masarykově univerzitě (MU) jsem zavedla několik celosemestrálních předmětů zaměřených na bioetiku určených zejména pro pregraduální studenty a tyto předměty vyučuji už od roku 2003. Od roku 2015 jsem rovněž předsedkyní Etické komise pro výzkum MU a mám tedy rozsáhlé praktické zkušenosti s identifikací, analýzou a posuzováním vznikajících etických dilemat v různých oblastech vědy. Na národní úrovni aktuálně působím jako místopředsedkyně Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) při Úřadu vlády a jsem členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR. V roce 2022 jsem byla jmenována jako historicky první zástupce ČR členkou European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), která je poradním orgánem Evropské komise.

Pro poskytování nezávislých a vysoce profesionálních konzultačních a vzdělávacích služeb jsem založila společnost Bioethics Consulting, v níž působím na pozici CEO. Základem naší činnosti je odborná expertíza v oblasti bioetiky, která je v rámci ČR unikátní, dosažená akademická kvalifikace a dlouholeté zkušenosti s mezinárodní spoluprací.

Pokud máte zájem, podívejte se podrobněji na mou práci v oblasti bioetiky

Biologie

Na Přírodovědecké fakultě MU jsem vystudovala obor Molekulární biologie a genetika a následně doktorské studium v oboru Genetika. V roce 2006 jsem se habilitovala v oboru Molekulární biologie a genetika a v roce 2014 jsem pro tento obor byla jmenována profesorkou.

V oblasti experimentální biologie se zabývám biologií živočišných buněk se zaměřením na lidské nádorové buňky. V letech 1995-2005 jsem vedla Laboratoř tkáňových kultur Biologického ústavu Lékařské fakulty MU. V roce 2006 jsem založila Laboratoř nádorové biologie, která je samostatnou výzkumnou skupinou Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU a specializuje se na výzkum solidních nádorů dětského věku.

Ve výuce experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě MU jsem zavedla a vyučuji několik předmětů zaměřených na buněčnou biologii, dále jsem garantem magisterského studijního programu Buněčná biologie a bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie.

V případě zájmu se můžete podívat podrobněji na mou práci v oblasti experimentální biologie…